Naisosasto

Palokuntanaisten tehtävänä on tukea palokunnan toimintaa sekä herättää ja edistää kansalaisten myönteistä suhtautumista palontorjuntaan ja yleiseen turvallisuuteen.

Osaston tehtäviin kuuluu varainhankintaa, tilaisuuksien järjestämistä, huolto- ja muonitustehtäviä sekä palokunnan erikseen osoittamia tehtäviä. Naiset osallistuvat myös palokunnan omiin kokouksiin, koulutuksiin, kilpailuihin sekä yhteisiin tapahtumiin.