Historia

Kihniön VPK on perustettu 1934 ja sai alkunsa samana vuonna sattuneesta suurpalosta, jossa tuhoutui metsää 5000 ha ja rakennuksia 64 kpl. Vahinkojen yhteismäärä oli 4,6 milj. sen aikaista markkaa.

Vuonna 1935 solmittiin Kihniön kunnan kanssa ensimmäinen sopimus palotoimen hoidosta ja VPK osti maapohjan urheilukenttää varten. Alue on edelleenkin VPK:n omistuksessa ja vuokrattuna Kihniön kunnalle. Näiden vuosien jälkeen oli hiljaista talvi- ja jatkosodan vuoksi.

Vuonna 1950 rakennettiin paloasema ja 1952 saatiin hankittua Rheinford-paloauto Olympia-pumpulla. Keväällä 1967 perustettiin erillinen poikaosasto. Palokunta irtisanoi sammutussopimuksensa, kun kunta ei suostunut hankkimaan uutta sammutusautoa. Jatkoneuvottelut toivat tuloksen ja kunta hankki 1972 Ford D 750 umpipaloauton varustettuna nokkapumpulla. 1970-luvun alussa VPK luovutti paloaseman ja kaluston kunnalle. Sivutoiminen palopäällikkö valittiin 1973.

Vanha paloasema oli vain yhden auton kokoinen ja uusi asema saatiin 1981 värikkäiden neuvottelujen jälkeen.

Merkittävä muutos oli 1980-luku. Silloin perustettiin AHK ( Aluehälytyskeskus ) Tampereelle. Uuden aseman myötä toimintaan tuli mukaan uusi sukupolvi, joka nykyäänkin vastaa suurelta osin palokunnan toiminnasta ja hallinnosta. Toiminnan vilkastuessa hankittiin Toyota LandCruiser ja säiliöauto Volvo F 10 varustettuna 5000 litran säiliöllä. 80-luvulla nuoriso-osaston toiminta alkoi vireänä ja on edelleen sitä. Naisosasto perustettiin 1989 ja toiminta on vireää edelleen.

Kunta ja VPK sopivat vuonna 1985, että hälytysosaston jäsen tekee henkilökohtaisen sopimuksen kunnan kanssa ja kunta maksaa palkat ja vakuutukset. Tämä sopimus on hyväksi todettu ja voimassa edelleen Tampereen aluepelastuslaitoksen kanssa. Kesäviikonloppuisin on kaksi päivystäjää kotivarallaolossa. Ensivastetoiminta on vireää ja koulutustaso hyvä.

Vuonna 1995 ns. oma palopäällikkö Jouni Kulju jäi eläkkeelle ja hänen tilalleen tuli Jari Veija, joka irtisanoutui 10/98, koska oli hyppäämässä isompiin saappaisiin. Kari Hauhia ns. ”Kauhia” tuli virkaan 5/99, irtisanoutui 1/2000 ja sekoitti n. puolessa vuodessa koko palotoimen ja VPK joutui jäädyttämään muun toiminnan, paitsi hälytykset. Olavi Rantanen valittiin virkaan 10/01 ja irtisanoutui 10/02. Risto Kivinummi tuli 2003 alusta Kihniön paloaseman vastaavaksi, kun Tampereen Aluepelastuslaitos aloitti toiminnan.

Nykyään kuulumme, miehistö ja kalusto, Tampereen Aluepelastuslaitoksen alaisuuteen, Luoteis-Pirkanmaan toiminta-alueeseen, jonka keskuspaikkana on Hämeenkyrö ja aluepalopäällikkönä Kalevi Lehtinen. Vuonna 1998 otettiin palokuntaan uusia jäseniä 11, joille järjestettiin perehdytys- ja sammutustyön kurssi. Vuonna 2004 miehistöön liittyi 7 uutta jäsentä kurssien jälkeen. Agan-paineilmalaitteet vaihdettiin Regereihin v.1996. Keskiraskas ja kevyt moottoriruisku hankittiin 1999. Paloaseman laajennus valmistui 2000 ja samana vuonna hankittiin defibilaattori ja oli ensiapukurssi. Ensivastekurssi pidettiin 2001, johon osallistui 15 palokuntalaista. Vuonna 2002 hankittiin palokunnalle Seat-farmari ja uusi Honda 30 hv, 4-tahtinen perämoottori ja liityttiin Suomen sopimuspalokuntien liittoon.

VPK on järjestänyt jäsenilleen pikkujouluja, resiina-ajelua, carting-ajoa, Ruotsin risteilyä, tulityökurssin ja jouluruokailuja. Yhdessä on tehty myös talkootyötä, joista saadut rahat on käytetty virkistystoimintaan. Talkoilla on tehty mm. talopolttoja, pihojen pesua, palovartiointia ja ensivastepäivystyksiä tapahtumissa. Tämän hetken autokalustoon kuuluu 4-vetoinen sammutusauto Sisu, säiliöauto Volvo F 10, miehistöauto / kärrynvetäjä Toyota Land Cruiser, ensivasteautona VW Transporter-ambulanssi ja VW Caravelle miehistönkuljetusauto.

Lähtöjä vuodessa on n. 80 – 120 ja hälytysjärjestelmänä toimivat kännykät ja piipparit. Hälytysosastossa on jäseniä 32, nuoriso- ja naisosastoissa n. 15. Harjoituksia pidetään joka viikko, hälytys- ja ensivasteryhmille. Kihniön VPK on ensilähdön palokunta ja hoitaa kaikki palo- ja pelastustehtävät ja antaa tarvittaessa apua naapurikunnille.