Ensivaste

Ensivaste tulee englanninkielisestä sanasta first respond. Sillä tarkoitetaan organisoitua toimintaa, jonka tarkoituksena on tavoittaa hätätilapotilas mahdollisimman nopeasti ja tasoittaa ambulanssin tavoittamisviivettä , joka voi olla pitkä taajamien ulkopuolella. Ensivasteyksiköllä on valmiudet antaa tehokasta hätäensiapua ennen sairaankuljetuksen tuloa ja avustaa sitä hoitotoimenpiteissä. Ensivasteyksikkö ei kuljeta potilasta muutoin kuin poikkeustapauksissa.

Kihniön VPK:n toiminta-alueen laitamille ambulanssin saapuminen voi kestää runsaasti, joten ensivastetoiminta laskee tavoittamisajan noin kolmannekseen.

Ensivastemiesten pohjakoulutuksena on palokuntien ensiapu- ja ensivastekurssit. Koulutusta ja toimintaa valvoo alueen sairaankuljetuksesta ja ensihoidosta vastaava lääkäri. Ensivasteyksikön varustukseen kuuluu monipuolinen elvytysvarustus (mm. defibrillaattori, hapenantovälineet, ilmateiden aukipitämiseen tarvittavat välineet), tuentavälineet, sidetarpeita ja erilaisia mittareita. Lääkelupia ensivasteyksiköllä ei ole.